Thuốc diệt gián Combat Quick Kill Formula

ba-diet-gian-CombatThuốc diệt gián Combat Quick Kill Formula

Combat Quick Kill Roach Bait là loại thuốc  làm sạch sẽ  khu vực có gián và phá hủy các tổ gián.
Nó tiêu diệt gián nhanh và không có mùi.
Gián là loài luôn  chia sẻ mồi,chính vì thế khi một con đã kiếm được mồi có  thuốc diệt  gián thì nó sẽ chia sẻ cho cả đàn.

CÔNG TY DIỆT CÔN TRÙNG THÔNG TÍN PEST CONTROL