Bạn có tưởng tượng được rằng các loài côn trùng, sâu bọ như gián, bọ xít, châu chấu, mà bạn cho là ghê tởm, gớm ghiếc, có thể cứu sống bạn trong tương lai? Trong cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa kháng sinh và vi sinh vật kháng thuốc, số lượng những dẫn chất mới […]