Phòng mối công trình xây dựng mới

Dịch vụ phòng chống mối công trình bao gồm dịch vụ phòng chống mối tiền xây dựng và công trình đang xây dựng.

Điều trị các bức tường và sàn nhà của công trình đã và đang xây dựng.

Khi chống mối cho các bức tường bên trong của tòa nhà kỹ thuật viên thường khoan những lỗ có chiều sâu 6 inch và 18-20 inch cho tường tầng trệt và 4 inch cho nền tầng trệt và các góc cửa sổ, khung cửa sau đó phun thuốc chống mối mọt vào trong các lỗ khoan rồi bịt kín các lỗ bằng xi măng trắng. Các vật liệu bằng gỗ cũng có thể được điều trị bằng cách này. Các bức tường có các ống mối đùn ra ngoài cũng được dùng phương pháp phun thuốc và các khu vực bị nhiễm.

Đối với bên ngoài công trình phương pháp điều trị là khoan các lỗ với chiều sâu từ 12mm 1feet và 12inches sau đó đổ hóa chất xuống dưới và bịt kín bằng xi măng trắng.

Công trình chuẩn bị xây dựng.

Đối với đất nền của công trình chuẩn bị xây dựng sẽ cần phải phun thuốc diệt mối 5lit /1m2. Khi xây xong móng công trình và tầng hầm thì phải bổ xung xung quanh móng trong và ngoài 7.5Iit / 1m2.

CÔNG TY DIỆT CÔN TRÙNG PEST CONTROL