Loài gián Phương Đông

Gián Phương Đông

Blatta orientalis

Hình dạng

Hình ?nh gián Phuong Ðông | Rentokil Vi?t Nam

  • Dài 25 – 30 mm.
  • Có màu từ nâu sẫm đến đen.
  • Cánh không phát triển ở con cái và che phủ ¾ chiều dài bụng ở con đực.
  • Chạy chứ không bay.

Vòng đời

  • Con cái đẻ 16 trứng trong vỏ trứng.
  • Nở trong vòng 2 tháng
  • Con nhộng mất 5-9 tháng để phát triển thành con trưởng thành.

Tập quán

  • Sống trong các tòa nhà. Có thể chịu nhiệt độ thấp hơn các loài gián khác do đó cũng có thể được tìm thấy bên ngoài, trên các bãi rác, v.v.
  • Ăn đêm.
  • Ăn tạp.

CÔNG TY DIỆT CÔN TRÙNG THÔNG TÍN – DỊCH VỤ DIỆT GIÁN