Cách bẫy ruồi hiệu quả

Tự tạo một cái bẫy ruồi không khó, quan trọng là có hiệu quả hay không. Công ty TNHH Pest Control chỉ cho bạn cách tạo một cái bẫy mà 3 ngày phải có ít nhất 500 ruồi sa bẫy! Siêu dễ dàng có phải không. Chỉ là một miếng cá sống, tôi đã sử dụng cá rô phi đông lạnh, và một vài ly nước. Đặt trong chai, cắt một lỗ trên chai mỗi bên kích thước của một cục tẩy. Đặt ở góc xa của sân nhà hoặc treo trên cây cách xa trẻ em và vật nuôi. Tuyệt vời. Kinh tởm. Nhưng tuyệt vời.

Từ khóa tham khảo: bẫy ruồi, cách bẫy ruồi,cách bẫy ruồi hiệu quả, bẫy ruồi vàng,cây bẫy ruồi,keo bẫy ruồi,hình ảnh cách làm bẫy ruồi, bẫy ruồi hiệu quả.

CÔNG TY TNHH PEST CONTROL – TEL: 0888 711 771 – 0947 078 780